Kết quả xổ số

XSTTH - Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

KQXSTTH - Kết quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Giải 8 13
Giải 7 292
Giải 6 6946 6400 6351
Giải 5 7922
Giải 4 47148 79999 49213 22807 48046 93799 30152
Giải 3 94213 58888
Giải 2 51304
Giải 1 75688
Giải ĐB 208358

Lô tô XSTTH - Lô tô ThừaThiênHuế

Đầu Lô tô
0 0 4 7
1 3 3
2 2
3
4 6 6 8
5 1 2 8
6
7
8 8 8
9 2 9 9

KQXSTTH - Kết quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Giải 8 34
Giải 7 503
Giải 6 5009 2854 7895
Giải 5 7123
Giải 4 63776 58450 01777 07014 52623 91496 01875
Giải 3 05102 02933
Giải 2 71191
Giải 1 16039
Giải ĐB 706255

Lô tô XSTTH - Lô tô ThừaThiênHuế

Đầu Lô tô
0 2 3 9
1 4
2 3 3
3 3 9
4
5 0 4 5
6
7 5 6 7
8
9 1 5 6

KQXSTTH - Kết quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Giải 8 21
Giải 7 917
Giải 6 0429 8704 6880
Giải 5 1827
Giải 4 78391 57151 75209 26176 16516 69565 48859
Giải 3 98065 21526
Giải 2 09657
Giải 1 87671
Giải ĐB 727772

Lô tô XSTTH - Lô tô ThừaThiênHuế

Đầu Lô tô
0 4 9
1 6 7
2 6 7 9
3
4
5 1 7 9
6 5 5
7 1 2 6
8 0
9 1

KQXSTTH - Kết quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Giải 8 11
Giải 7 198
Giải 6 0318 9799 9968
Giải 5 9123
Giải 4 60247 83437 22212 05469 37017 07327 70478
Giải 3 59542 63860
Giải 2 52237
Giải 1 13478
Giải ĐB 947853

Lô tô XSTTH - Lô tô ThừaThiênHuế

Đầu Lô tô
0
1 2 7 8
2 3 7
3 7 7
4 2 7
5 3
6 0 8 9
7 8 8
8
9 8 9