Kết quả xổ số

XSTTH - Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

KQXSTTH - Kết quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Giải 8 41
Giải 7 298
Giải 6 7369 4742 8482
Giải 5 7610
Giải 4 85809 45361 94927 07846 44767 29398 21181
Giải 3 50422 00292
Giải 2 41195
Giải 1 70171
Giải ĐB 087742

Lô tô XSTTH - Lô tô ThừaThiênHuế

Đầu Lô tô
0 9
1 0
2 2 7
3
4 2 2 6
5
6 1 7 9
7 1
8 1 2
9 2 5 8 8

KQXSTTH - Kết quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Giải 8 93
Giải 7 208
Giải 6 6403 2271 2859
Giải 5 2556
Giải 4 62293 65250 45233 28247 08231 40670 27957
Giải 3 69087 61296
Giải 2 73352
Giải 1 30674
Giải ĐB 498782

Lô tô XSTTH - Lô tô ThừaThiênHuế

Đầu Lô tô
0 3 8
1
2
3 1 3
4 7
5 0 2 6 7 9
6
7 0 1 4
8 2 7
9 3 6

KQXSTTH - Kết quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Giải 8 80
Giải 7 843
Giải 6 0978 8741 1789
Giải 5 5849
Giải 4 19326 10192 39296 33534 55805 16188 66461
Giải 3 82863 70106
Giải 2 74923
Giải 1 83843
Giải ĐB 146131

Lô tô XSTTH - Lô tô ThừaThiênHuế

Đầu Lô tô
0 5 6
1
2 3 6
3 1 4
4 1 3 3 9
5
6 1 3
7 8
8 8 9
9 2 6

KQXSTTH - Kết quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Giải 8 92
Giải 7 265
Giải 6 4769 8740 4682
Giải 5 6331
Giải 4 89824 49910 96410 97870 90020 58383 88097
Giải 3 87871 12980
Giải 2 76727
Giải 1 62453
Giải ĐB 464117

Lô tô XSTTH - Lô tô ThừaThiênHuế

Đầu Lô tô
0
1 0 0 7
2 0 4 7
3 1
4 0
5 3
6 5 9
7 0 1
8 0 2 3
9 7