Kết quả xổ số

XSCT - Kết quả xổ số Cần Thơ

KQXSCT - Kết quả Sổ Xố Cần Thơ

Giải 8 13
Giải 7 944
Giải 6 0008 2508 2960
Giải 5 1281
Giải 4 96286 39499 78873 47306 13074 84324 32540
Giải 3 20694 84464
Giải 2 56306
Giải 1 65292
Giải ĐB 378270

Lô tô XSCT - Lô tô Cần Thơ

Đầu Lô tô
0 6 6 8 8
1
2 4
3
4 0 4
5
6 0 4
7 0 3 4
8 1 6
9 2 4 9

KQXSCT - Kết quả Sổ Xố Cần Thơ

Giải 8 40
Giải 7 760
Giải 6 9376 9060 0669
Giải 5 8224
Giải 4 39438 27826 10782 26308 97128 67362 60208
Giải 3 38345 85975
Giải 2 82287
Giải 1 31521
Giải ĐB 913567

Lô tô XSCT - Lô tô Cần Thơ

Đầu Lô tô
0 8 8
1
2 1 4 6 8
3 8
4 5
5
6 0 0 2 7 9
7 5 6
8 2 7
9

KQXSCT - Kết quả Sổ Xố Cần Thơ

Giải 8 91
Giải 7 749
Giải 6 0830 5638 4402
Giải 5 4719
Giải 4 96387 87236 63899 96654 64180 49366 40940
Giải 3 88254 02223
Giải 2 93341
Giải 1 54507
Giải ĐB 773544

Lô tô XSCT - Lô tô Cần Thơ

Đầu Lô tô
0 2 7
1 9
2 3
3 0 6 8
4 0 1 4 9
5 4 4
6 6
7
8 0 7
9 9

KQXSCT - Kết quả Sổ Xố Cần Thơ

Giải 8 48
Giải 7 760
Giải 6 0379 5951 8375
Giải 5 5805
Giải 4 08854 19409 44477 74339 74881 13168 80129
Giải 3 18127 77341
Giải 2 47110
Giải 1 89416
Giải ĐB 597943

Lô tô XSCT - Lô tô Cần Thơ

Đầu Lô tô
0 5 9
1 0 6
2 7 9
3 9
4 1 3
5 1 4
6 0 8
7 5 7 9
8 1
9