Kết quả xổ số

XSHG - Kết quả xổ số Hậu Giang

KQXSHG - Kết quả Sổ Xố Hậu Giang

Giải 8 42
Giải 7 338
Giải 6 2361 8589 2865
Giải 5 9686
Giải 4 43866 86266 38298 79205 73938 07681 10224
Giải 3 77802 88050
Giải 2 22828
Giải 1 65788
Giải ĐB 548053

Lô tô XSHG - Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô tô
0 2 5
1
2 4 8
3 8 8
4
5 0 3
6 1 5 6 6
7
8 1 6 8 9
9 8

KQXSHG - Kết quả Sổ Xố Hậu Giang

Giải 8 26
Giải 7 604
Giải 6 4383 3668 7870
Giải 5 0771
Giải 4 70410 49227 60370 19852 71855 33067 29567
Giải 3 34711 60248
Giải 2 93280
Giải 1 09342
Giải ĐB 751784

Lô tô XSHG - Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô tô
0 4
1 0 1
2 7
3
4 2 8
5 2 5
6 7 7 8
7 0 0 1
8 0 3 4
9

KQXSHG - Kết quả Sổ Xố Hậu Giang

Giải 8 08
Giải 7 526
Giải 6 4527 1820 0959
Giải 5 6483
Giải 4 19553 82329 97760 82537 33712 48956 49599
Giải 3 89063 69454
Giải 2 51451
Giải 1 12820
Giải ĐB 506893

Lô tô XSHG - Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô tô
0
1 2
2 0 0 6 7 9
3 7
4
5 1 3 4 6 9
6 0 3
7
8 3
9 3 9

KQXSHG - Kết quả Sổ Xố Hậu Giang

Giải 8 95
Giải 7 536
Giải 6 4730 2799 9359
Giải 5 6927
Giải 4 72635 98535 26752 57449 61380 58956 30572
Giải 3 86491 68694
Giải 2 77615
Giải 1 72746
Giải ĐB 337190

Lô tô XSHG - Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô tô
0
1 5
2 7
3 0 5 5 6
4 6 9
5 2 6 9
6
7 2
8 0
9 0 1 4 9