Kết quả xổ số

XSHG - Kết quả xổ số Hậu Giang

KQXSHG - Kết quả Sổ Xố Hậu Giang

Giải 8 62
Giải 7 883
Giải 6 8113 2082 8021
Giải 5 9718
Giải 4 81774 94126 99728 69511 85236 57355 41164
Giải 3 03189 02315
Giải 2 86370
Giải 1 49743
Giải ĐB 642592

Lô tô XSHG - Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô tô
0
1 1 3 5 8
2 1 6 8
3 6
4 3
5 5
6 4
7 0 4
8 2 3 9
9 2

KQXSHG - Kết quả Sổ Xố Hậu Giang

Giải 8 86
Giải 7 742
Giải 6 3783 8716 4911
Giải 5 2356
Giải 4 18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967
Giải 3 99480 19573
Giải 2 12052
Giải 1 68306
Giải ĐB 058823

Lô tô XSHG - Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô tô
0 6
1 1 6
2 3 4
3 2
4 2
5 1 2 6 6
6 7
7 3
8 0 1 3 6
9

KQXSHG - Kết quả Sổ Xố Hậu Giang

Giải 8 98
Giải 7 086
Giải 6 2284 9657 7626
Giải 5 6553
Giải 4 00105 61245 51789 61099 30537 07509 54002
Giải 3 80597 10314
Giải 2 30352
Giải 1 01471
Giải ĐB 445376

Lô tô XSHG - Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô tô
0 2 5 9
1 4
2 6
3 7
4 5
5 2 3 7
6
7 1 6
8 4 6 9
9 7 9

KQXSHG - Kết quả Sổ Xố Hậu Giang

Giải 8 72
Giải 7 026
Giải 6 2715 7366 8381
Giải 5 2498
Giải 4 23080 45746 84176 35290 25545 64654 79284
Giải 3 31868 15834
Giải 2 49853
Giải 1 00606
Giải ĐB 298546

Lô tô XSHG - Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô tô
0 6
1 5
2 6
3 4
4 5 6 6
5 3 4
6 6 8
7 6
8 0 1 4
9 0 8