Kết quả xổ số

XSHG - Kết quả xổ số Hậu Giang

KQXSHG - Kết quả Sổ Xố Hậu Giang

Giải 8 22
Giải 7 402
Giải 6 7285 1498 0211
Giải 5 7925
Giải 4 55829 24597 09473 19108 61566 75621 54609
Giải 3 87555 92773
Giải 2 63455
Giải 1 96292
Giải ĐB 951718

Lô tô XSHG - Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô tô
0 2 8 9
1 1 8
2 1 5 9
3
4
5 5 5
6 6
7 3 3
8 5
9 2 7 8

KQXSHG - Kết quả Sổ Xố Hậu Giang

Giải 8 37
Giải 7 431
Giải 6 0584 5271 1475
Giải 5 0327
Giải 4 49252 44248 01857 29125 98973 83322 44213
Giải 3 13683 02531
Giải 2 42283
Giải 1 25760
Giải ĐB 475269

Lô tô XSHG - Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô tô
0
1 3
2 2 5 7
3 1 1
4 8
5 2 7
6 0 9
7 1 3 5
8 3 3 4
9

KQXSHG - Kết quả Sổ Xố Hậu Giang

Giải 8 04
Giải 7 320
Giải 6 5415 0924 6454
Giải 5 8115
Giải 4 32353 75148 03655 26333 84680 26516 18401
Giải 3 90769 31689
Giải 2 44403
Giải 1 56267
Giải ĐB 355910

Lô tô XSHG - Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô tô
0 1 3
1 0 5 5 6
2 0 4
3 3
4 8
5 3 4 5
6 7 9
7
8 0 9
9

KQXSHG - Kết quả Sổ Xố Hậu Giang

Giải 8 37
Giải 7 663
Giải 6 2708 0139 5874
Giải 5 8069
Giải 4 55219 74799 77471 16108 26593 70923 13267
Giải 3 16547 95531
Giải 2 92616
Giải 1 42260
Giải ĐB 514345

Lô tô XSHG - Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô tô
0 8 8
1 6 9
2 3
3 1 9
4 5 7
5
6 0 3 7 9
7 1 4
8
9 3 9