Kết quả xổ số

XSHG - Kết quả xổ số Hậu Giang

KQXSHG - Kết quả Sổ Xố Hậu Giang

Giải 8 23
Giải 7 558
Giải 6 3007 6250 9555
Giải 5 1381
Giải 4 60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878
Giải 3 28956 88609
Giải 2 02661
Giải 1 21913
Giải ĐB 459103

Lô tô XSHG - Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô tô
0 1 3 7 9
1 3
2 5
3 0
4
5 0 5 6 7 8
6 1 5
7 8
8 1 4
9

KQXSHG - Kết quả Sổ Xố Hậu Giang

Giải 8 75
Giải 7 748
Giải 6 3772 9090 0837
Giải 5 1516
Giải 4 95980 09657 79875 90524 74402 40084 21138
Giải 3 04185 67567
Giải 2 42308
Giải 1 54444
Giải ĐB 882900

Lô tô XSHG - Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô tô
0 0 2 8
1 6
2 4
3 7 8
4 4 8
5 7
6 7
7 2 5
8 0 4 5
9 0

KQXSHG - Kết quả Sổ Xố Hậu Giang

Giải 8 33
Giải 7 070
Giải 6 9405 2140 4643
Giải 5 7669
Giải 4 27561 19221 41456 40776 22152 50421 16503
Giải 3 98855 62165
Giải 2 96164
Giải 1 04339
Giải ĐB 531480

Lô tô XSHG - Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô tô
0 3 5
1
2 1 1
3 9
4 0 3
5 2 5 6
6 1 4 5 9
7 0 6
8 0
9

KQXSHG - Kết quả Sổ Xố Hậu Giang

Giải 8 13
Giải 7 947
Giải 6 5194 4189 0868
Giải 5 8682
Giải 4 54756 79891 74988 48906 58253 01140 46056
Giải 3 34785 58646
Giải 2 03944
Giải 1 94547
Giải ĐB 877086

Lô tô XSHG - Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô tô
0 6
1
2
3
4 0 4 6 7 7
5 3 6 6
6 8
7
8 2 5 6 8 9
9 1 4