Kết quả xổ số

XSHG - Kết quả xổ số Hậu Giang

KQXSHG - Kết quả Sổ Xố Hậu Giang

Giải 8 74
Giải 7 120
Giải 6 5138 8801 1977
Giải 5 9248
Giải 4 87608 22870 94632 63082 31680 54883 59307
Giải 3 48928 39716
Giải 2 36843
Giải 1 89532
Giải ĐB 271154

Lô tô XSHG - Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô tô
0 1 7 8
1 6
2 0 8
3 2 2 8
4 3 8
5 4
6
7 0 7
8 0 2 3
9

KQXSHG - Kết quả Sổ Xố Hậu Giang

Giải 8 09
Giải 7 340
Giải 6 5973 6277 3360
Giải 5 6713
Giải 4 78008 77319 22015 91623 53666 18511 31915
Giải 3 29616 97767
Giải 2 59938
Giải 1 66351
Giải ĐB 282175

Lô tô XSHG - Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô tô
0 8
1 1 3 5 5 6 9
2 3
3 8
4 0
5 1
6 0 6 7
7 3 5 7
8
9

KQXSHG - Kết quả Sổ Xố Hậu Giang

Giải 8 92
Giải 7 681
Giải 6 1590 4393 1640
Giải 5 6705
Giải 4 83752 96341 51505 62116 33665 78124 65630
Giải 3 69431 30679
Giải 2 13064
Giải 1 01145
Giải ĐB 970856

Lô tô XSHG - Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô tô
0 5 5
1 6
2 4
3 0 1
4 0 1 5
5 2 6
6 4 5
7 9
8 1
9 0 3

KQXSHG - Kết quả Sổ Xố Hậu Giang

Giải 8 89
Giải 7 943
Giải 6 8382 9789 0065
Giải 5 7150
Giải 4 80945 91961 56360 37093 03631 59727 34193
Giải 3 11254 20733
Giải 2 07838
Giải 1 42046
Giải ĐB 378947

Lô tô XSHG - Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô tô
0
1
2 7
3 1 3 8
4 3 5 6 7
5 0 4
6 0 1 5
7
8 2 9
9 3 3