Kết quả xổ số

XSHG - Kết quả xổ số Hậu Giang

KQXSHG - Kết quả Sổ Xố Hậu Giang

Giải 8 01
Giải 7 130
Giải 6 7535 8063 3491
Giải 5 2442
Giải 4 38708 67502 82677 47096 27884 71702 67195
Giải 3 19442 56383
Giải 2 01321
Giải 1 43728
Giải ĐB 854130

Lô tô XSHG - Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô tô
0 2 2 8
1
2 1 8
3 0 0 5
4 2 2
5
6 3
7 7
8 3 4
9 1 5 6

KQXSHG - Kết quả Sổ Xố Hậu Giang

Giải 8 04
Giải 7 360
Giải 6 0396 3621 9798
Giải 5 6897
Giải 4 68377 33805 18085 79315 05948 92549 68621
Giải 3 10363 00162
Giải 2 44919
Giải 1 10793
Giải ĐB 343594

Lô tô XSHG - Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô tô
0 5
1 5 9
2 1 1
3
4 8 9
5
6 0 2 3
7 7
8 5
9 3 4 6 7 8

KQXSHG - Kết quả Sổ Xố Hậu Giang

Giải 8 72
Giải 7 064
Giải 6 1951 0101 5315
Giải 5 3820
Giải 4 46519 41494 48913 44639 79358 26821 63690
Giải 3 86932 85891
Giải 2 43668
Giải 1 44496
Giải ĐB 479752

Lô tô XSHG - Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô tô
0 1
1 3 5 9
2 0 1
3 2 9
4
5 1 2 8
6 4 8
7
8
9 0 1 4 6

KQXSHG - Kết quả Sổ Xố Hậu Giang

Giải 8 01
Giải 7 706
Giải 6 3379 8327 1356
Giải 5 7315
Giải 4 43262 28914 64995 17829 30101 12912 60251
Giải 3 32826 40267
Giải 2 73616
Giải 1 68249
Giải ĐB 894328

Lô tô XSHG - Lô tô Hậu Giang

Đầu Lô tô
0 1 6
1 2 4 5 6
2 6 7 8 9
3
4 9
5 1 6
6 2 7
7 9
8
9 5