Kết quả xổ số

XSNT - Kết quả xổ số Ninh Thuận

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 61
Giải 7 284
Giải 6 5483 5543 5443
Giải 5 8875
Giải 4 53853 21923 30340 44340 44254 58170 16949
Giải 3 33005 16552
Giải 2 82891
Giải 1 04574
Giải ĐB 011607

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 5 7
1
2 3
3
4 0 0 3 3 9
5 2 3 4
6
7 0 4 5
8 3 4
9 1

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 24
Giải 7 646
Giải 6 7453 4887 6504
Giải 5 9040
Giải 4 73780 88404 79465 79041 93878 10307 01735
Giải 3 11098 78266
Giải 2 51416
Giải 1 52624
Giải ĐB 562273

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 4 4 7
1 6
2 4
3 5
4 0 1 6
5 3
6 5 6
7 3 8
8 0 7
9 8

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 31
Giải 7 712
Giải 6 0266 9274 2988
Giải 5 9405
Giải 4 90720 74685 11907 65615 87234 63990 49311
Giải 3 51051 07420
Giải 2 81444
Giải 1 52559
Giải ĐB 167630

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 5 7
1 1 2 5
2 0 0
3 0 4
4 4
5 1 9
6 6
7 4
8 5 8
9 0

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 60
Giải 7 307
Giải 6 1903 5724 2272
Giải 5 2869
Giải 4 68478 49553 98638 82600 24620 32497 32859
Giải 3 36906 20409
Giải 2 31530
Giải 1 97355
Giải ĐB 744511

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 0 3 6 7 9
1 1
2 0 4
3 0 8
4
5 3 5 9
6 9
7 2 8
8
9 7