Kết quả xổ số

XSNT - Kết quả xổ số Ninh Thuận

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 57
Giải 7 827
Giải 6 4136 4720 1163
Giải 5 2465
Giải 4 88915 35060 19958 38918 53011 90658 39844
Giải 3 01238 79710
Giải 2 80946
Giải 1 60755
Giải ĐB 465562

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0
1 0 1 5 8
2 0 7
3 6 8
4 4 6
5 5 8 8
6 0 2 3 5
7
8
9

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 74
Giải 7 062
Giải 6 1159 6357 5270
Giải 5 8678
Giải 4 77729 98724 74314 90089 20716 79131 27889
Giải 3 21591 27099
Giải 2 89873
Giải 1 67016
Giải ĐB 329648

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0
1 4 6 6
2 4 9
3 1
4 8
5 7 9
6 2
7 0 3 8
8 9 9
9 1 9

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 26
Giải 7 119
Giải 6 7047 8380 3494
Giải 5 4701
Giải 4 00850 61398 68514 56449 94286 82413 55070
Giải 3 29227 64534
Giải 2 06384
Giải 1 00822
Giải ĐB 417381

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 1
1 3 4 9
2 2 7
3 4
4 7 9
5 0
6
7 0
8 0 1 4 6
9 4 8

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 75
Giải 7 948
Giải 6 2225 3609 4287
Giải 5 4662
Giải 4 55618 32694 25926 09462 06146 98668 51894
Giải 3 65017 04262
Giải 2 29944
Giải 1 91920
Giải ĐB 809490

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 9
1 7 8
2 0 5 6
3
4 4 6 8
5
6 2 2 2 8
7
8 7
9 0 4 4