Kết quả xổ số

XSNT - Kết quả xổ số Ninh Thuận

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 62
Giải 7 958
Giải 6 0227 2941 0838
Giải 5 1513
Giải 4 88445 36391 92198 10553 43789 19782 38543
Giải 3 66390 71385
Giải 2 11969
Giải 1 21144
Giải ĐB 607428

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0
1 3
2 7 8
3 8
4 1 3 4 5
5 3 8
6 9
7
8 2 5 9
9 0 1 8

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 04
Giải 7 317
Giải 6 2761 3718 4793
Giải 5 1317
Giải 4 15317 50480 28121 27686 63940 15242 18962
Giải 3 56580 37420
Giải 2 20495
Giải 1 52969
Giải ĐB 999506

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 6
1 7 7 7 8
2 0 1
3
4 0 2
5
6 1 2 9
7
8 0 0 6
9 3 5

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 57
Giải 7 866
Giải 6 5148 5828 9048
Giải 5 2370
Giải 4 07775 33608 70168 97313 66450 66424 78788
Giải 3 60341 98945
Giải 2 67678
Giải 1 24632
Giải ĐB 291441

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 8
1 3
2 4 8
3 2
4 1 1 5 8 8
5 0
6 6 8
7 0 5 8
8 8
9

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 75
Giải 7 796
Giải 6 1852 7078 1278
Giải 5 3801
Giải 4 95285 53257 23496 43695 13547 12344 99971
Giải 3 65210 44792
Giải 2 69805
Giải 1 30409
Giải ĐB 069063

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 1 5 9
1 0
2
3
4 4 7
5 2 7
6 3
7 1 8 8
8 5
9 2 5 6 6