Kết quả xổ số

XSNT - Kết quả xổ số Ninh Thuận

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 30
Giải 7 393
Giải 6 1776 0436 8279
Giải 5 9655
Giải 4 32286 60665 08733 52730 95051 76351 29127
Giải 3 32666 71138
Giải 2 90668
Giải 1 11544
Giải ĐB 658093

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0
1
2 7
3 0 3 6 8
4 4
5 1 1 5
6 5 6 8
7 6 9
8 6
9 3 3

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 29
Giải 7 459
Giải 6 0069 4169 0411
Giải 5 8253
Giải 4 80016 13396 26515 12652 14775 84847 19556
Giải 3 58591 34704
Giải 2 76190
Giải 1 55011
Giải ĐB 973858

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 4
1 1 1 5 6
2
3
4 7
5 2 3 6 8 9
6 9 9
7 5
8
9 0 1 6

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 74
Giải 7 842
Giải 6 7302 6941 5456
Giải 5 6627
Giải 4 14499 10803 95816 22845 55052 34891 09211
Giải 3 83114 12774
Giải 2 05018
Giải 1 65485
Giải ĐB 992577

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 2 3
1 1 4 6 8
2 7
3
4 1 2 5
5 2 6
6
7 4 7
8 5
9 1 9

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 74
Giải 7 694
Giải 6 1340 8093 8575
Giải 5 7478
Giải 4 26633 76918 50243 56776 26339 84070 24018
Giải 3 24585 98629
Giải 2 96566
Giải 1 34803
Giải ĐB 737430

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 3
1 8 8
2 9
3 0 3 9
4 0 3
5
6 6
7 0 5 6 8
8 5
9 3 4