Kết quả xổ số

XSNT - Kết quả xổ số Ninh Thuận

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 93
Giải 7 369
Giải 6 9344 4509 1150
Giải 5 6736
Giải 4 37801 81312 39697 71974 73904 68538 62439
Giải 3 86284 33055
Giải 2 28081
Giải 1 16400
Giải ĐB 855680

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 0 1 4 9
1 2
2
3 6 8 9
4 4
5 0 5
6 9
7 4
8 0 1 4
9 7

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 52
Giải 7 289
Giải 6 8776 8152 9495
Giải 5 4338
Giải 4 85955 50963 10331 58302 08171 79632 47937
Giải 3 94075 07083
Giải 2 60144
Giải 1 65456
Giải ĐB 849005

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 2 5
1
2
3 1 2 7 8
4 4
5 2 5 6
6 3
7 1 5 6
8 3 9
9 5

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 66
Giải 7 196
Giải 6 6572 1332 6505
Giải 5 7944
Giải 4 78975 36015 84287 43187 70539 52457 45833
Giải 3 54483 97529
Giải 2 19448
Giải 1 69162
Giải ĐB 959715

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 5
1 5 5
2 9
3 2 3 9
4 4 8
5 7
6 2
7 2 5
8 3 7 7
9 6

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 52
Giải 7 753
Giải 6 1753 8052 0482
Giải 5 8161
Giải 4 53490 68163 04949 12615 79189 66308 47809
Giải 3 09930 81797
Giải 2 70569
Giải 1 97019
Giải ĐB 662228

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 8 9
1 5 9
2 8
3 0
4 9
5 2 3 3
6 1 3 9
7
8 2 9
9 0 7