Kết quả xổ số

XSNT - Kết quả xổ số Ninh Thuận

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 85
Giải 7 618
Giải 6 3700 7341 4233
Giải 5 8997
Giải 4 08067 86126 06286 92239 77614 66622 18831
Giải 3 38589 18105
Giải 2 98259
Giải 1 84304
Giải ĐB 795055

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 0 4 5
1 4 8
2 2 6
3 1 3 9
4 1
5 5 9
6 7
7
8 6 9
9 7

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 44
Giải 7 533
Giải 6 7801 8746 8220
Giải 5 6259
Giải 4 77264 07833 05533 63664 90898 93243 12624
Giải 3 39537 92742
Giải 2 37544
Giải 1 99682
Giải ĐB 565937

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 1
1
2 0 4
3 3 3 3 7 7
4 2 3 4 6
5 9
6 4 4
7
8 2
9 8

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 93
Giải 7 235
Giải 6 4262 1737 0896
Giải 5 5968
Giải 4 16678 88327 88210 49445 75414 82358 90491
Giải 3 60924 22099
Giải 2 46811
Giải 1 92020
Giải ĐB 807756

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0
1 0 1 4
2 0 4 7
3 5 7
4 5
5 6 8
6 2 8
7 8
8
9 1 6 9

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 59
Giải 7 611
Giải 6 9542 9916 8042
Giải 5 5197
Giải 4 92706 73008 43308 95567 87936 19406 18310
Giải 3 97741 51289
Giải 2 85205
Giải 1 36641
Giải ĐB 867728

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 5 6 6 8 8
1 0 1 6
2 8
3 6
4 1 1 2 2
5
6 7
7
8 9
9 7