Kết quả xổ số

XSNT - Kết quả xổ số Ninh Thuận

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 98
Giải 7 409
Giải 6 8283 5574 1897
Giải 5 1118
Giải 4 81972 49080 37863 08939 06415 55051 07436
Giải 3 83210 22328
Giải 2 27744
Giải 1 12392
Giải ĐB 516541

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 9
1 0 5 8
2 8
3 6 9
4 1 4
5 1
6 3
7 2 4
8 0 3
9 2 7

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 21
Giải 7 761
Giải 6 3832 1236 2544
Giải 5 3056
Giải 4 10472 04726 10855 09766 25237 96397 73008
Giải 3 54506 09687
Giải 2 62274
Giải 1 26511
Giải ĐB 056234

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 6 8
1 1
2 6
3 2 4 6 7
4 4
5 5 6
6 1 6
7 2 4
8 7
9 7

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 15
Giải 7 023
Giải 6 8898 4989 8638
Giải 5 4424
Giải 4 94915 20661 01377 07814 03507 14922 08964
Giải 3 45706 55959
Giải 2 59376
Giải 1 69680
Giải ĐB 759041

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 6 7
1 4 5
2 2 3 4
3 8
4 1
5 9
6 1 4
7 6 7
8 0 9
9 8

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 01
Giải 7 923
Giải 6 2282 5348 5002
Giải 5 3475
Giải 4 58514 32452 83897 82486 62253 63018 86670
Giải 3 08043 95581
Giải 2 33555
Giải 1 31109
Giải ĐB 886147

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 2 9
1 4 8
2 3
3
4 3 7 8
5 2 3 5
6
7 0 5
8 1 2 6
9 7