Kết quả xổ số

XSNT - Kết quả xổ số Ninh Thuận

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 14
Giải 7 248
Giải 6 9932 3615 2937
Giải 5 4566
Giải 4 09788 29203 18085 51471 85531 53710 34474
Giải 3 81628 80454
Giải 2 12236
Giải 1 78952
Giải ĐB 738448

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 3
1 0 5
2 8
3 1 2 6 7
4 8 8
5 2 4
6 6
7 1 4
8 5 8
9

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 87
Giải 7 669
Giải 6 6478 9034 7788
Giải 5 8251
Giải 4 53073 01759 18907 68497 54043 98716 14259
Giải 3 66179 51003
Giải 2 14574
Giải 1 98020
Giải ĐB 963977

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 3 7
1 6
2 0
3 4
4 3
5 1 9 9
6 9
7 3 4 7 8 9
8 8
9 7

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 04
Giải 7 488
Giải 6 2978 4750 0298
Giải 5 5232
Giải 4 12351 54445 66196 87447 51696 55639 03137
Giải 3 47057 94505
Giải 2 66544
Giải 1 84937
Giải ĐB 134478

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 5
1
2
3 2 7 7 9
4 4 5 7
5 0 1 7
6
7 8 8
8 8
9 6 6 8

KQXSNT - Kết quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải 8 01
Giải 7 656
Giải 6 5950 9503 5132
Giải 5 1277
Giải 4 84811 80623 02488 67103 51938 29274 73549
Giải 3 93731 26386
Giải 2 70500
Giải 1 94187
Giải ĐB 807492

Lô tô XSNT - Lô tô Ninh Thuận

Đầu Lô tô
0 0 3 3
1 1
2 3
3 1 2 8
4 9
5 0 6
6
7 4 7
8 6 7 8
9 2