Kết quả xổ số

XSBDH - Kết quả xổ số Bình Định

KQXSBDH - Kết quả Sổ Xố Bình Định

Giải 8 67
Giải 7 679
Giải 6 0840 3472 2133
Giải 5 9591
Giải 4 35393 48534 22262 90013 62922 14806 54695
Giải 3 19295 19656
Giải 2 37645
Giải 1 42002
Giải ĐB 181440

Lô tô XSBDH - Lô tô Bình Định

Đầu Lô tô
0 2 6
1 3
2 2
3 3 4
4 0 0 5
5 6
6 2
7 2 9
8
9 1 3 5 5

KQXSBDH - Kết quả Sổ Xố Bình Định

Giải 8 65
Giải 7 239
Giải 6 1065 0600 6539
Giải 5 1223
Giải 4 32865 56336 65477 03160 63925 21438 21490
Giải 3 51340 66743
Giải 2 47571
Giải 1 12189
Giải ĐB 896120

Lô tô XSBDH - Lô tô Bình Định

Đầu Lô tô
0 0
1
2 0 3 5
3 6 8 9 9
4 0 3
5
6 0 5 5
7 1 7
8 9
9 0

KQXSBDH - Kết quả Sổ Xố Bình Định

Giải 8 46
Giải 7 488
Giải 6 5898 3101 9550
Giải 5 1427
Giải 4 91191 39400 79968 67492 96767 32093 64208
Giải 3 57126 06197
Giải 2 37351
Giải 1 66306
Giải ĐB 714605

Lô tô XSBDH - Lô tô Bình Định

Đầu Lô tô
0 0 1 5 6 8
1
2 6 7
3
4
5 0 1
6 7 8
7
8 8
9 1 2 3 7 8

KQXSBDH - Kết quả Sổ Xố Bình Định

Giải 8 34
Giải 7 368
Giải 6 8569 2135 9567
Giải 5 7878
Giải 4 59796 94210 47286 83380 36264 49325 96527
Giải 3 50738 93375
Giải 2 47762
Giải 1 45027
Giải ĐB 036398

Lô tô XSBDH - Lô tô Bình Định

Đầu Lô tô
0
1 0
2 5 7 7
3 5 8
4
5
6 2 4 7 8 9
7 5 8
8 0 6
9 6 8