Kết quả xổ số

XSQT - Kết quả xổ số Quảng Trị

KQXSQT - Kết quả Sổ Xố Quảng Trị

Giải 8 93
Giải 7 811
Giải 6 1229 4970 1645
Giải 5 4609
Giải 4 52121 03897 88570 17970 57504 42741 38687
Giải 3 68961 54896
Giải 2 86335
Giải 1 34968
Giải ĐB 240800

Lô tô XSQT - Lô tô Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 0 4 9
1 1
2 1 9
3 5
4 1 5
5
6 1 8
7 0 0 0
8 7
9 6 7

KQXSQT - Kết quả Sổ Xố Quảng Trị

Giải 8 65
Giải 7 333
Giải 6 0024 5510 5496
Giải 5 0824
Giải 4 07930 56015 29190 19305 68824 38052 47209
Giải 3 52224 34788
Giải 2 71404
Giải 1 32969
Giải ĐB 381443

Lô tô XSQT - Lô tô Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 4 5 9
1 0 5
2 4 4 4 4
3 0 3
4 3
5 2
6 9
7
8 8
9 0 6

KQXSQT - Kết quả Sổ Xố Quảng Trị

Giải 8 40
Giải 7 810
Giải 6 8385 7031 4996
Giải 5 2827
Giải 4 42819 73810 54853 55313 16746 62350 38312
Giải 3 36985 25258
Giải 2 91547
Giải 1 33300
Giải ĐB 446168

Lô tô XSQT - Lô tô Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 0
1 0 0 2 3 9
2 7
3 1
4 6 7
5 0 3 8
6 8
7
8 5 5
9 6

KQXSQT - Kết quả Sổ Xố Quảng Trị

Giải 8 16
Giải 7 572
Giải 6 4409 6733 8933
Giải 5 4380
Giải 4 02149 20487 64524 10028 70380 96080 99566
Giải 3 06241 85274
Giải 2 90086
Giải 1 35072
Giải ĐB 690031

Lô tô XSQT - Lô tô Quảng Trị

Đầu Lô tô
0 9
1
2 4 8
3 1 3 3
4 1 9
5
6 6
7 2 2 4
8 0 0 0 6 7
9