Kết quả xổ số

XSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 93
Giải 7 079
Giải 6 9034 7870 4631
Giải 5 9571
Giải 4 64972 51613 14479 10702 13381 94402 14797
Giải 3 28289 36107
Giải 2 06140
Giải 1 72126
Giải ĐB 066089

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0 2 2 7
1 3
2 6
3 1 4
4 0
5
6
7 0 1 2 9 9
8 1 9 9
9 7

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 60
Giải 7 072
Giải 6 8983 2562 0211
Giải 5 2458
Giải 4 66419 77796 22338 96902 07076 79069 95467
Giải 3 23083 99178
Giải 2 51374
Giải 1 47950
Giải ĐB 506766

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0 2
1 1 9
2
3 8
4
5 0 8
6 2 6 7 9
7 2 4 6 8
8 3 3
9 6

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 21
Giải 7 459
Giải 6 0017 3578 5113
Giải 5 8075
Giải 4 14412 38674 56641 86020 70830 49592 74720
Giải 3 18618 60712
Giải 2 33062
Giải 1 44859
Giải ĐB 853656

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0
1 2 2 3 7 8
2 0 0
3 0
4 1
5 6 9 9
6 2
7 4 5 8
8
9 2

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 78
Giải 7 125
Giải 6 5498 2447 0065
Giải 5 3171
Giải 4 62706 99214 41808 74225 59235 11839 01941
Giải 3 11776 79965
Giải 2 67603
Giải 1 54774
Giải ĐB 941551

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0 3 6 8
1 4
2 5 5
3 5 9
4 1 7
5 1
6 5 5
7 1 4 6
8
9 8