Kết quả xổ số

XSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 80
Giải 7 676
Giải 6 3450 9355 3720
Giải 5 7723
Giải 4 17734 71242 05970 09625 04009 69744 25430
Giải 3 57362 28515
Giải 2 84886
Giải 1 87588
Giải ĐB 493402

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0 2 9
1 5
2 0 3 5
3 0 4
4 2 4
5 0 5
6 2
7 0 6
8 6 8
9

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 42
Giải 7 157
Giải 6 6156 4836 7117
Giải 5 3319
Giải 4 80678 58615 14705 02578 35058 74909 33747
Giải 3 61599 94764
Giải 2 63632
Giải 1 51311
Giải ĐB 488060

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0 5 9
1 1 5 7 9
2
3 2 6
4 7
5 6 7 8
6 0 4
7 8 8
8
9 9

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 30
Giải 7 765
Giải 6 2322 0291 9986
Giải 5 4712
Giải 4 11455 14612 30205 12854 64158 92344 20125
Giải 3 25217 52768
Giải 2 24627
Giải 1 20113
Giải ĐB 998137

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0 5
1 2 2 3 7
2 2 5 7
3 7
4 4
5 4 5 8
6 5 8
7
8 6
9 1

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 30
Giải 7 990
Giải 6 6784 8601 2610
Giải 5 9580
Giải 4 49415 74214 23327 35379 42325 86014 95287
Giải 3 39038 09728
Giải 2 53862
Giải 1 95258
Giải ĐB 273968

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0 1
1 0 4 4 5
2 5 7 8
3 8
4
5 8
6 2 8
7 9
8 0 4 7
9 0