Kết quả xổ số

XSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 93
Giải 7 229
Giải 6 8451 7798 6778
Giải 5 4212
Giải 4 09672 89798 75257 75193 31389 93133 23343
Giải 3 88365 95641
Giải 2 15535
Giải 1 19547
Giải ĐB 014160

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0
1 2
2 9
3 3 5
4 1 3 7
5 1 7
6 0 5
7 2 8
8 9
9 3 8 8

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 43
Giải 7 128
Giải 6 3237 2011 3764
Giải 5 4796
Giải 4 63177 97356 07529 27871 47955 64937 68999
Giải 3 76393 99728
Giải 2 00126
Giải 1 60185
Giải ĐB 316693

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0
1 1
2 6 8 8 9
3 7 7
4
5 5 6
6 4
7 1 7
8 5
9 3 3 6 9

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 11
Giải 7 154
Giải 6 6068 0903 0562
Giải 5 6449
Giải 4 54127 86321 76140 79786 58210 75822 42635
Giải 3 00054 54130
Giải 2 85459
Giải 1 00720
Giải ĐB 145815

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0 3
1 0 5
2 0 1 2 7
3 0 5
4 0 9
5 4 4 9
6 2 8
7
8 6
9

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 98
Giải 7 045
Giải 6 7398 6973 1279
Giải 5 8533
Giải 4 09463 19267 39745 99967 58494 61415 62579
Giải 3 37538 89820
Giải 2 50864
Giải 1 83003
Giải ĐB 244539

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0 3
1 5
2 0
3 3 8 9
4 5 5
5
6 3 4 7 7
7 3 9 9
8
9 4 8