Kết quả xổ số

XSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 04
Giải 7 073
Giải 6 9121 4633 5609
Giải 5 7495
Giải 4 66890 59449 83320 50300 83712 05131 37166
Giải 3 78676 10562
Giải 2 99788
Giải 1 06562
Giải ĐB 843654

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0 0 9
1 2
2 0 1
3 1 3
4 9
5 4
6 2 2 6
7 3 6
8 8
9 0 5

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 71
Giải 7 035
Giải 6 9097 6989 8947
Giải 5 0959
Giải 4 52690 30460 93339 69074 87782 98692 59995
Giải 3 76783 04344
Giải 2 77036
Giải 1 43248
Giải ĐB 764709

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0 9
1
2
3 5 6 9
4 4 7 8
5 9
6 0
7 4
8 2 3 9
9 0 2 5 7

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 80
Giải 7 614
Giải 6 2129 3231 4491
Giải 5 6935
Giải 4 79866 23311 75425 50695 57318 51759 08335
Giải 3 04450 97833
Giải 2 08299
Giải 1 78889
Giải ĐB 128315

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0
1 1 4 5 8
2 5 9
3 1 3 5 5
4
5 0 9
6 6
7
8 9
9 1 5 9

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 84
Giải 7 320
Giải 6 4842 0717 5634
Giải 5 0886
Giải 4 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487
Giải 3 72233 22074
Giải 2 84553
Giải 1 19370
Giải ĐB 434485

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0 9
1 2 7
2 0
3 3 4
4 2 4
5 3
6
7 0 4
8 2 2 5 6 7
9 6