Kết quả xổ số

XSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 84
Giải 7 071
Giải 6 7912 6465 1988
Giải 5 8665
Giải 4 11143 12677 45506 30090 96731 09001 13210
Giải 3 55073 12843
Giải 2 13913
Giải 1 82765
Giải ĐB 445153

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0 1 6
1 0 2 3
2
3 1
4 3 3
5 3
6 5 5 5
7 1 3 7
8 8
9 0

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 94
Giải 7 209
Giải 6 9121 7157 3243
Giải 5 1637
Giải 4 48385 95577 00389 84993 41217 88685 60696
Giải 3 88948 41675
Giải 2 95106
Giải 1 33411
Giải ĐB 884055

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0 6 9
1 1 7
2 1
3 7
4 3 8
5 5 7
6
7 5 7
8 5 5 9
9 3 6

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 82
Giải 7 196
Giải 6 7859 0714 6334
Giải 5 7315
Giải 4 97994 76928 88262 28229 21406 47887 93043
Giải 3 85893 18615
Giải 2 52869
Giải 1 31363
Giải ĐB 477124

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0 6
1 4 5 5
2 4 8 9
3 4
4 3
5 9
6 2 3 9
7
8 7
9 3 4 6

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 05
Giải 7 301
Giải 6 7228 8742 1130
Giải 5 4177
Giải 4 12480 00929 19366 38273 39791 44198 68195
Giải 3 30726 30847
Giải 2 10602
Giải 1 66633
Giải ĐB 416968

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0 1 2
1
2 6 8 9
3 0 3
4 2 7
5
6 6 8
7 3 7
8 0
9 1 5 8