Kết quả xổ số

XSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 63
Giải 7 067
Giải 6 4412 3544 5145
Giải 5 9566
Giải 4 03884 12954 60978 48103 47824 49957 97316
Giải 3 78644 08307
Giải 2 96644
Giải 1 86052
Giải ĐB 888026

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0 3 7
1 2 6
2 4 6
3
4 4 4 4 5
5 2 4 7
6 6 7
7 8
8 4
9

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 88
Giải 7 758
Giải 6 0864 5029 7870
Giải 5 8301
Giải 4 69131 03542 75997 02590 59318 19704 96149
Giải 3 50069 26641
Giải 2 38356
Giải 1 44355
Giải ĐB 150322

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0 1 4
1 8
2 2 9
3 1
4 1 2 9
5 5 6 8
6 4 9
7 0
8
9 0 7

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 56
Giải 7 591
Giải 6 7479 4247 1944
Giải 5 6898
Giải 4 79723 24717 79095 39491 11124 07456 94270
Giải 3 11094 40212
Giải 2 00877
Giải 1 40654
Giải ĐB 512793

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0
1 2 7
2 3 4
3
4 4 7
5 4 6
6
7 0 7 9
8
9 1 1 3 4 5 8

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 93
Giải 7 415
Giải 6 9055 5514 3547
Giải 5 0322
Giải 4 96595 15484 38919 95531 94153 98660 47416
Giải 3 43649 02529
Giải 2 18365
Giải 1 24790
Giải ĐB 828046

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0
1 4 5 6 9
2 2 9
3 1
4 6 7 9
5 3 5
6 0 5
7
8 4
9 0 5