Kết quả xổ số

XSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 88
Giải 7 881
Giải 6 7896 4981 3544
Giải 5 5062
Giải 4 10838 51168 45114 42798 97620 05078 11047
Giải 3 82867 70423
Giải 2 17440
Giải 1 74759
Giải ĐB 476726

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0
1 4
2 0 3 6
3 8
4 0 4 7
5 9
6 2 7 8
7 8
8 1 1
9 6 8

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 83
Giải 7 915
Giải 6 1727 0175 6116
Giải 5 1200
Giải 4 55041 28061 38773 88590 45362 78072 36625
Giải 3 14445 41871
Giải 2 22970
Giải 1 84593
Giải ĐB 864720

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0 0
1 5 6
2 0 5 7
3
4 1 5
5
6 1 2
7 0 1 2 3 5
8
9 0 3

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 58
Giải 7 290
Giải 6 6607 7514 0308
Giải 5 1160
Giải 4 99439 70875 44807 08655 21657 36188 93913
Giải 3 81647 47397
Giải 2 95929
Giải 1 05753
Giải ĐB 558046

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0 7 7 8
1 3 4
2 9
3 9
4 6 7
5 3 5 7
6 0
7 5
8 8
9 0 7

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 20
Giải 7 286
Giải 6 9029 2752 6653
Giải 5 3666
Giải 4 61936 97667 86427 50922 31968 47057 56226
Giải 3 51202 34118
Giải 2 97831
Giải 1 99354
Giải ĐB 421752

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0 2
1 8
2 2 6 7 9
3 1 6
4
5 2 2 3 4 7
6 6 7 8
7
8 6
9