Kết quả xổ số

XSDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 93
Giải 7 274
Giải 6 2173 3150 7430
Giải 5 8305
Giải 4 48109 47695 26603 74521 44090 09378 04101
Giải 3 22963 41205
Giải 2 69973
Giải 1 71215
Giải ĐB 067158

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0 1 3 5 5 9
1 5
2 1
3 0
4
5 0 8
6 3
7 3 3 4 8
8
9 0 5

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 55
Giải 7 052
Giải 6 4142 7712 4437
Giải 5 4905
Giải 4 99399 97592 94374 26478 67109 77484 05416
Giải 3 10013 06928
Giải 2 47874
Giải 1 01865
Giải ĐB 908857

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0 5 9
1 2 3 6
2 8
3 7
4 2
5 2 7
6 5
7 4 4 8
8 4
9 2 9

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 93
Giải 7 446
Giải 6 9828 5879 7222
Giải 5 1259
Giải 4 56701 32643 22185 14935 08174 11432 81697
Giải 3 54626 34979
Giải 2 68183
Giải 1 37658
Giải ĐB 388440

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0 1
1
2 2 6 8
3 2 5
4 0 3 6
5 8 9
6
7 4 9 9
8 3 5
9 7

KQXSDNG - Kết quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải 8 39
Giải 7 615
Giải 6 6884 2472 9863
Giải 5 4590
Giải 4 71690 98126 88216 20530 83799 95942 57941
Giải 3 15185 27425
Giải 2 38100
Giải 1 39451
Giải ĐB 640591

Lô tô XSDNG - Lô tô Đà Nẵng

Đầu Lô tô
0 0
1 5 6
2 5 6
3 0
4 1 2
5 1
6 3
7 2
8 4 5
9 0 0 1 9