Kết quả xổ số

XSTN - Kết quả xổ số Tây Ninh

KQXSTN - Kết quả Sổ Xố Tây Ninh

Giải 8 14
Giải 7 996
Giải 6 5138 8336 7218
Giải 5 4144
Giải 4 43201 87064 35508 04828 52335 70706 01929
Giải 3 60343 31457
Giải 2 38900
Giải 1 46298
Giải ĐB 673884

Lô tô XSTN - Lô tô Tây Ninh

Đầu Lô tô
0 0 1 6 8
1 8
2 8 9
3 5 6 8
4 3 4
5 7
6 4
7
8 4
9 6 8

KQXSTN - Kết quả Sổ Xố Tây Ninh

Giải 8 44
Giải 7 652
Giải 6 5425 5244 8771
Giải 5 9813
Giải 4 52988 72587 17386 07673 35641 44016 15018
Giải 3 15702 65510
Giải 2 18192
Giải 1 28201
Giải ĐB 675184

Lô tô XSTN - Lô tô Tây Ninh

Đầu Lô tô
0 1 2
1 0 3 6 8
2 5
3
4 1 4
5 2
6
7 1 3
8 4 6 7 8
9 2

KQXSTN - Kết quả Sổ Xố Tây Ninh

Giải 8 75
Giải 7 594
Giải 6 3227 4065 6401
Giải 5 3443
Giải 4 30045 45287 99553 47630 07193 54646 38634
Giải 3 18129 18318
Giải 2 16369
Giải 1 17044
Giải ĐB 337777

Lô tô XSTN - Lô tô Tây Ninh

Đầu Lô tô
0 1
1 8
2 7 9
3 0 4
4 3 4 5 6
5 3
6 5 9
7 7
8 7
9 3 4

KQXSTN - Kết quả Sổ Xố Tây Ninh

Giải 8 61
Giải 7 946
Giải 6 1344 8555 3362
Giải 5 7626
Giải 4 16257 86355 85921 53219 76476 99615 69698
Giải 3 68440 91296
Giải 2 27860
Giải 1 88235
Giải ĐB 719225

Lô tô XSTN - Lô tô Tây Ninh

Đầu Lô tô
0
1 5 9
2 1 5 6
3 5
4 0 4 6
5 5 5 7
6 0 2
7 6
8
9 6 8