Kết quả xổ số

XSDL - Kết quả xổ số Đà Lạt

KQXSDL - Kết quả Sổ Xố Đà Lạt

Giải 8 94
Giải 7 907
Giải 6 8299 2308 1159
Giải 5 7085
Giải 4 12779 29526 16101 49661 08505 89374 59892
Giải 3 00546 03164
Giải 2 57417
Giải 1 15912
Giải ĐB 917483

Lô tô XSDL - Lô tô Đà Lạt

Đầu Lô tô
0 1 5 7 8
1 2 7
2 6
3
4 6
5 9
6 1 4
7 4 9
8 3 5
9 2 9

KQXSDL - Kết quả Sổ Xố Đà Lạt

Giải 8 22
Giải 7 247
Giải 6 4211 0979 9985
Giải 5 7312
Giải 4 98176 72409 03337 81183 34588 42222 37850
Giải 3 21640 92181
Giải 2 80962
Giải 1 10620
Giải ĐB 630300

Lô tô XSDL - Lô tô Đà Lạt

Đầu Lô tô
0 0 9
1 1 2
2 0 2
3 7
4 0 7
5 0
6 2
7 6 9
8 1 3 5 8
9

KQXSDL - Kết quả Sổ Xố Đà Lạt

Giải 8 69
Giải 7 540
Giải 6 6515 0190 8893
Giải 5 5622
Giải 4 46852 58193 02569 71825 55960 38503 10291
Giải 3 25317 87679
Giải 2 95496
Giải 1 81440
Giải ĐB 922625

Lô tô XSDL - Lô tô Đà Lạt

Đầu Lô tô
0 3
1 5 7
2 2 5 5
3
4 0 0
5 2
6 0 9
7 9
8
9 0 1 3 3 6

KQXSDL - Kết quả Sổ Xố Đà Lạt

Giải 8 53
Giải 7 609
Giải 6 7213 4184 5358
Giải 5 9218
Giải 4 49255 97726 25588 12304 88585 36567 74723
Giải 3 96081 74630
Giải 2 43539
Giải 1 75477
Giải ĐB 319177

Lô tô XSDL - Lô tô Đà Lạt

Đầu Lô tô
0 4 9
1 3 8
2 3 6
3 0 9
4
5 5 8
6 7
7 7 7
8 1 4 5 8
9